Kliment Ivanov Architects

Местоположение:

София, България

Дата:

2022

Обща площ:

865 м2

Фаза:

Идеен проект

 

На чертожната дъска

Клиент:

Нов български университет

 

Центърът за архитектура е разширение на комплекса на Нов български университет и е предназначен за официални събития, изложби и работа на студентите.

В него се помещават зала за дипломни защити на студентите от Магистърска програма „Архитектура“; компютърна лаборатория за тримерно моделиране и проектиране, споделени места за работа на студентите и фоайета за изложби и работа.

Центърът е насочен към нуждите на Департамент „Архитектура“, но е предвиден да се използва и от всички студенти в университета.

Нестандартният и ярък нов обем формира местна забележителност, която изтъква новаторския характер на университета и ознаменува 30-та годишнина от неговото създаване.