Климент Иванов Архитекти
Климент Иванов Архитекти
Къщи
Жилищни сгради
Обществени сгради
Интериор
Проучвания
English

Проект:

Бокар - промяна на фасадата

Място:

кв. Манастирски ливади - изток, гр. София

Година: 2004

Стадий: проект

Промяна на фасадата на адми- нистративна сграда, която е преустроена бивша жилищна сграда. Целта е да се смени визията, така че  да се подчертае, че сградата е с различна функция от заобика- лящите я. Окачената фасада е с отваряеми части, които съответстват на съществува- щите прозорци.