Климент Иванов Архитекти
Климент Иванов Архитекти
За насПроекти
Награди и публикации
Контакт
English

"Климент Иванов Архитекти" е архитектурна фирма, специализирана в проектиране на сгради и комплекси, градоустройствено планиране и интериор. Фирмата е основана и се ръководи от арх. Климент Иванов и е базирана в град София.

"Климент Иванов Архитекти" проектира жилищни сгради и комплекси, обществени и административни сгради, спортни съоръжения, градоустройствени разработки, интериор и дизайн. Наши клиенти са частни инвеститори, обществени и държавни организации, както и други архитектурни фирми.

Ние предоставяме пълната гама от услуги, които обхващат целият процес на проучване, проектиране и реализацията на обекта. Извършваме предварително проучване и оценка на терените; обемно-пространствено проучване; разработка на идейни проекти и модели; изготвяне на техническа и работна документация; координация със специалности и изпълнители; съгласуване с инстанциите; авторски надзор на обекта и инвеститорски контрол. Ние работим с доказани консултанти в проектирането и строителството, както и с изявени специалисти от други области.

Ние работим в близък диалог със всеки отделен клиент и предлагаме уникално решение за всяка задача. Вярваме, че архитектурният проект е продукт на съвместната работа на клиента и проектанта. Ние развиваме, допълваме и реализираме идеите на клиента и сме щастливи, когато той е доволен.

Нашите проекти са спечелили редица архитектурни награди и конкурси и са публикувани в различни печатни и интернет издания.


Климент Иванов Иванов
⁄Архитект⁄

Климент Иванов следва архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ в град София. Специализира в катедра "Обществени сгради" при доц. арх. Георги Берберов с консултант арх. Танко Серафимов. През 1999 г. е избран за "Студент на годината" на Архитектурния факултет на УАСГ. През 2000 г. се дипломира с отличие като Магистър по архитектура.

След дипломирането си работи като архитект в някои от най-известните архитектурни бюра в страната. Член е на Камарата на архитектите в България /КАБ/ с пълна проектантска правоспособност.

През 2005 г. преминава на свободна практика и основава "Климент Иванов Архитекти" ЕООД.

През 2006 г. е поканен като хоноруван асистент в департамент "Дизайн и архитектура" на Нов български университет /НБУ/ в град София. Първоначално преподава "Компютърно моделиране", а от 2008 г. и "Жилищни сгради и комплекси". От 2010 г. е редовен асистент в Магистърска програма "Архитектура" в НБУ.


горе