Kliment Ivanov Architects

Високото пространство в дневната при къщите

2021 | Климент Иванов
Монография

Нов български университет

ISBN 9786192331511

Език: български

 

Language: Bulgarian

Translation: High Living Room Space in Houses

Kliment Ivanov

New Bulgarian University

 

НБУ / NBU

Digital three-dimensional architectural survey of traditional Bulgarian houses – Architectural BIM from point cloud survey data

2021 | Conservar Património

Portugal

vol. 36, pages 36–45

ISBN 2182-9942

DOI https://doi.org/10.14568/cp2019027

Language: English

Език: български

Превод: Цифрово тримерно архитектурно заснемане на традиционни български къщи – Архитектурен СИМ от облак от точки

Conservar Património

Contemporary Multilevel Living Room Space

2020 | Villes en Transformation: Défis, (Pre)visions, Perspectives / Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives

Ed.: R. Krastanova, & J. Hadjitchoneva

pages: 341-358

New Bulgarian University

ISBN 978-619-233-120-7

Language: English

 

Език: български

Превод: Съвременното пространство през няколко нива в дневната

 

NBU

Архитектурната идентичност при жилищните сгради – къщи

2019-20 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 6, стр. 35-47

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: български

 

Language: Bulgarian

Translation: Architectural Identity in Residential Buildings – Houses

 

CEEOL

Цифрово тримерно архитектурно заснемане на традиционни български къщи – взаимодействие и превръщане на данни между софтуеъра

2017-18 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 5, стр. 18-29

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: български

Language: Bulgarian

Translation: Digital three-dimensional architectural survey of traditional Bulgarian houses – software interoperability and data conversion

CEEOL

Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради

2016 | Изкуствоведски четения 2016: Автори – Течения – Взаимодействия

стр. 263-274

Институт за изследване на изкуствата – БАН

ISSN 1313-2342

ISBN 978-954-8594-67-7

Език: български

 

Language: Bulgarian

Translation: Imitation as a Method of Intervention in Existing Buildings

 

CEEOL

Архитектурни намеси в (под)покривни пространства

2015 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 4, стр. 19-30 

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: български

 

Language: Bulgarian

Translation: Architectural Interventions in Roofspaces

 

CEEOL

Феноменът „Съвременни руини“

2014 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 3, стр. 27-35

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: български

 

Language: Bulgarian

TranslationThe Modern Ruins Phenomenon

 

CEEOL

Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите

2014 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 3, стр. 37-48

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: български


Language: Bulgarian

TranslationArchitectural Interventions in Adaptive Reuse of Buildings

 

CEEOL