Kliment Ivanov Architects

Високото пространство в дневната при къщите

2021 | Климент Иванов
Монография

Нов български университет

ISBN 9786192331511

Език: Български

Цифрово тримерно архитектурно заснемане на традиционни български къщи – Архитектурен Информационен модел на сградата (ИМС) от заснемане във вид на облак от точки

2021 | Conservar Património

Португалия

брой 36, стр. 36–45

ISBN 2182-9942

DOI https://doi.org/10.14568/cp2019027

Език: Английски

Оригинално заглавие: Digital three-dimensional architectural survey of traditional Bulgarian houses – Architectural BIM from point cloud survey data

Съвременното пространство през няколко нива в дневната

2020 | Villes en Transformation: Défis, (Pre)visions, Perspectives / Changing Cities: Challenges, Predictions, Perspectives

Ed.: R. Krastanova, & J. Hadjitchoneva

стр. 341-358

Нов български университет

ISBN 978-619-233-120-7

Език: Английски

Оригинално заглавие: Contemporary Multilevel Living Room Space

Архитектурната идентичност при жилищните сгради – къщи

2019-20 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 6, стр. 35-47

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: Български

Цифрово тримерно архитектурно заснемане на традиционни български къщи – взаимодействие и превръщане на данни между софтуеъра

2017-18 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 5, стр. 18-29

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: Български

Имитацията като метод за намеса в съществуващи сгради

2016 | Изкуствоведски четения 2016: Автори – Течения – Взаимодействия​

стр. 263-274

Институт за изследване на изкуствата – БАН

ISSN 1313-2342

ISBN 978-954-8594-67-7

Език: Български

Архитектурни намеси в (под)покривни пространства

2015 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

том 4, стр. 19-30 

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: Български

Феноменът „Съвременни руини“

2014 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 3, стр. 27-35

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: Български

Архитектурни намеси при промяна на функцията на сградите

2014 | Сборник научни публикации – Департамент Дизайн и Архитектура

брой 3, стр. 37-48

Нов български университет

ISSN 1314-7188

Език: Български