Kliment Ivanov Architects

Архитектурното бюро

„Климент Иванов Архитекти“ е архитектурно бюро със седалище в град София. Ние сме специализирани в проектиране на обществени и административни сгради, жилищни сгради, реконструкция и промяна на функцията на съществуващи сгради, интериорен дизайн и продуктов дизайн. Ние предоставяме услуги на частни клиенти и компании, обществени организации и държавни институции.

Нашите проекти са спечелили множество архитектурни конкурси и награди и са публикувани в различни печатни и интернет медии.

В „Климент Иванов Архитекти“ ние предлагаме различни проектантски услуги, които обхващат целия процес на проучване, проектиране и строителство на проекта. Ние изпълняваме проучвания на терени, обемно-пространствени проучвания, идейно, техническо и работно проектиране и авторски надзор. Ние си партнираме с изявени специалисти в сферата на проектирането и строителството, както и с различни консултанти в други области.

Ние работим в диалог с всеки индивидуален клиент и предлагаме уникални решения за всяка задача. Ние вярваме, че добрият архитектурен проект се получава в резултат на съвместната работа на клиента и проектанта. Ние развиваме, допълваме и реализираме идеите на клиента и сме щастливи, когато той е доволен.

Климент Иванов

Kliment Ivanov

Климент Иванов е архитект. Той работи като проектант, изследовател и преподавател.

Той е член на Камарата на архитектите в България (КАБ) с Пълна проектантска правоспособност.

През 2005 г. той основава архитектурното бюро „Климент Иванов Архитекти“ ЕООД.

Климент Иванов изучава архитектура в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София. Той специализира в катедра „Обществени сгради“ пространствена под ръководството на доц. арх. Георги Берберов и арх. Танко Серафимов. През 1999 г. той е удостоен с най-високата награда на университета – Студент на годината. През същата година той учи и в университета Università Iuav di Venezia във Венеция, Италия като студент по Европейска програма „Темпус“. През 2000 г. той завършва като Магистър по архитектура с отличие.

През 2006 г. той е поканен за хоноруван преподавател в департамент „Архитектура“ на Нов български университет (НБУ) в София. Там той създава нови курсове по Компютърно архитектурно проектиране и въвежда нови курсове по Визуализация и по Графичен дизайн.

Той е бил хоноруван преподавател в Архитектурните факултети на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в София и на Европейския политехнически университет (ЕПУ) в Перник.

През 2014 г. Климент Иванов става Доктор по архитектура в Нов български университет (НБУ). Научен ръководител му е доц. д-р арх. Анна Аврамова. Темата на труда му е: „Архитектурни проблеми при промени във функциите на сградите“.

През 2010 г. той е избран за редовен Асистент в департамент „Архитектура“ на Нов български университет (НБУ), а по-късно – Главен асистент и Програмен консултант.

През 2022 г. Климент Иванов е избран за Доцент в департамент „Архитектура“ на Нов български университет (НБУ). Той води лекции по Жилищни сгради и упражнения по Жилищни сгради и Дипломно проектиране.