Kliment Ivanov Architects

Местоположение:

Разград

Дата:

2003–2011

Обща площ:

1 416 m2

Фаза:

Построено

Клиент:

Община Разград

Форум:

Конкурсен проект

Реконструкция и обновяване на Градска художествена галерия „Проф. Илия Петров“ — Национален архитектурен конкурс

Награди:

Първа награда и Възлагане — Реконструкция и обновяване на Градска художествена галерия „Проф. Илия Петров“ — Национален архитектурен конкурс

Втора награда — AрхИдея 2007 – Категория „Реконструкции“ – Национален конкурс. (Първа награда не е присъдена.)

Европейско финансиране — Операционна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 на Европейския съюз

Основната цел на проекта е да се запази непокътната съществуващата архитектурна среда и реконструираната сграда да продължи да се вписва в ансамбъла както и преди преустройството ѝ.

В екстериор сградата запазва присъщия ѝ архитектурен облик. Тя се надстроява с един етаж, оформен като мансарден покрив, харак­терен за сградите от този период. Фасадната пластика продължава духа на съществуващата с оформяне на пиластри, корнизи и прозоречни рамки. Фасадите са в същите цветове като съществуващата сграда.

В контраст с екстериора, сградата е решена със съвременен интериор, с изчистена линия и модерен дизайн. Обемът на фоайето е решен изцяло в метал и стъкло. Той се издава навън пред южната фасада като лъскава „брошка“, а с него навън изтича и съвременният интериор.

 

Официален сайт: rzgallery.org